ul. Pańska 15a 43-332 Pisarzowice 33 8456732 moskal@rehabilitacja-pisarzowice.pl

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.rehabilitacja-pisarzowice.pl

1.Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Centrum Rehabilitacji & Spa poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Centrum Rehabilitacji & Spa z siedzibą w 43-332 Pisarzowice, ul. Pańska 15a NIP9372600764 REGON241257643
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W ramach działań podejmowanych poza serwisem Centrum Rehabilitacji & Spa może również przetwarzać inne dane osobowe dotyczące Ciebie.
a) Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Rehabilitacji & Spa na portalach społecznościowych:
– Facebook
– Instagram
– YouTube
b) Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Rehabilitacji & Spa w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i opieką medyczną.
c) Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Rehabilitacji & Spa w związku z działaniami rekrutacyjnymi.
d) Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Rehabilitacji & Spa w związku z działaniami marketingowymi.
12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis
www.rehabilitacja-pisarzowice.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.