ul. Pańska 15a 43-332 Pisarzowice 33 8456732 moskal@rehabilitacja-pisarzowice.pl

O nas

Jak i co leczymy
W stosowanych u nas programach leczniczych kładziemy nacisk na zapewnienie Państwu indywidualnej opieki lekarskiej i fizjoterapeutycznej.
Państwa osobisty fizjoterapeuta po przeprowadzeniu odpowiedniego badania i diagnostyki omawia i ustala z Państwem indywidualny plan leczniczy.

Najważniejszym elementem każdego planu terapeutycznego jest Państwa praca z osobistym fizjoterapeutą. Umożliwia ona ciągłą ocenę efektów terapeutycznych Państwa procesu leczniczego oraz w razie konieczności jego modyfikacje.

Indywidualny program terapeutyczny zrealizujecie Państwo w komfortowych warunkach (odpowiednio wyposażonych salach i gabinetach zabiegowych, luksusowym basenie ze strefą wellness ) oraz z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń treningowych sterowanych komputerowo.

Nasza Poradnia Rehabilitacyjna zajmuje się rehabilitacją zarówno dorosłych jak i dzieci. Dla dzieci z wadami postawy prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane są przez profesjonalnych fizjoterapeutów.

Świadczymy usługi medyczne i oferujemy konsultacje lekarskie u specjalistów z następujących dziedzin: rehabilitacji medycznej, medycyny sportowej, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, endokrynologii, ginekologii, dermatologii, konsultacje dietetyczne, psychologii, psychiatrii, kardiologii.

Posiadamy profesjonalnie wyposażone gabinety zabiegowe w: Aparat do USG, Aparat do EMG, Aparat do EEG, EEG Biofeedback, Pole magnetyczne, Elektroterapia, Ultradźwięki, Krioterapia, Laser, Solux, Scanlab, Artrom otach, Hivamat, Aquawibron, Wanny do hydromasażu, Wyciągi, Therapy master.

W ramach naszego Centrum zajmujemy się leczeniem schorzeń:

Ortopedycznych

 • stany pooperacyjne (endoprotezy stawów biodrowych i stawów kolanowych, artroskopie stawów),
 • stany po złamaniach,
 • stany po urazach mięśniowo-ścięgnistych,
 • zespoły bólowe np. zespół łokcia tenisisty i golfisty, zespół kanału nadgarstka,
 • stany po skręceniu stawu kolanowego (uszkodzenie więzadeł, uszkodzenie łąkotek),
 • stany po skręceniu stawu skokowego (uszkodzenie torebki stawowej i więzadeł oraz niestabilność stawu skokowego),
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów (coxarthroza, gonarthroza),
 • kolano skoczka, kolano biegacza, chondromalacja rzepki.

Neurologicznych

 • dyskopatie, bóle kręgosłupa,
 • rwy kulszowe,
 • rwy barkowe,
 • neuropatie,
 • usprawnianie pacjentów po udarach mózgowych,
 • usprawnianie chorych na SM, Parkinsonizm,
 • usprawnianie po urazach OUN.
Obejmują one:
 • ciepłolecznictwo,
 • światłolecznictwo,
 • krioterapię,
 • elektrolecznictwo,
 • terapię ultradźwiękową,
 • hydroterapię,
 • masaż leczniczy.

Kinezyterapię prowadzimy zarówno indywidualnie jak i grupowo w oparciu o różnorodne techniki manualne, PNF, Terapię McKenzie, kinesiology taping oraz ćwiczenia z wykorzystaniem Therapy Master. Posiadamy możliwość rehabilitacji domowej z bezpłatnym dojazdem terapeuty do pacjenta (do 5km). Od poniedziałku do piątku czynny jest sklep z zaopatrzeniem ortopedycznym (umowa z NFZ).

Centrum Rehabilitacji zaprasza również do gabinetów odnowy biologicznej w ramach której oferujemy zabiegi w gabinecie masażu, gabinecie kosmetycznym, siłownię (trening personalny) saunę, zajęcia fitness pozwalające na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, a przy okazji przyjemne spędzenie wolnego czasu.

 

 

EFS kolor

Justyna Noculak – Moskal NZOZ „REHABILITACJA” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Poprawa dostępności i efektywności usług medycznych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pisarzowicach”.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępności do deistytucjonowanej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na poprawę funkcjonowania i stanu zdrowia osobą niesamodzielnych,               w szczególności do osób powyżej 65 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pisarzowicach, w ramach którego realizowane będą Indywidualne Programy Wsparcia, które zostaną poprzedzone całościową ocenę geriatryczną lub wielowymiarowa pogłębiona diagnoza stanu psychofizycznego.

Planowane efekty projektu to:

– objęcie 60 osób wsparciem w ramach funkcjonowania Domowego Domu Opieki Medycznej (m.in. rehabilitacja, terapia zajęciowa, konsultacje medyczne i dietetyczne, wsparcie                z zakresu zdrowia psychicznego).

– Wspartych 15 miejsc w programie świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu.

Wartość projektu: 1 233 399,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 147 061,85 zł

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) w okresie trwałości realizacji projektu

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) powstał w ramach projektu „DDOM w Centrum Rehabilitacji w Pisarzowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w okresie od 01.07.2019 do 25.06.2021. W czasie trwałości projektu świadczenia DDOM są odpłatne przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu DDOM marży zysku.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY.

 1. Celem udzielania świadczeń w ramach DDOM jest poprawa stanu zdrowia niesamodzielnych osób powyżej 65 roku życia, mieszkających na terenie powiatu bielskiego, w szczególności samotnie, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, ze względu na zły stan zdrowia i nieefektywną terapię.

 2. Dom prowadzony jest w oparciu i w zgodzie ze standardem dotyczącym tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej. Standard DDOM został określony w dokumencie pn. Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania wydanym przez Ministerstwo Zdrowia w maju 2015r.

 3. Dom przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów w okresie poprzedzającym przyjęcie do 3 m-cy

 4. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej to: poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego – co będzie oceniane w momencie kwalifikacji do objęcia opieką.

 5. Ze względu na charakter opieki świadczonej w dziennym domu opieki medycznej, ze wsparcia wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna, głębokie zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

 6. Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach dziennego domu opieki medycznej będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

 7. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego.

 8. Dom jest placówką koedukacyjną, dysponującą 14 miejscami.

 9. Czas trwania pobytu w Domu jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny.

 10. Rodzaj świadczeń dla pacjenta jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny.

 11. Potwierdzeniem obecności Uczestnika w Domu jest adnotacja na liście obecności autoryzowana przez Kierownika Terapeutycznego lub pracownika go zastępującego.

 12. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 13. Dom zapewnia posiłki oraz napoje, w razie potrzeby zapewnia transport z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania. Wymagana jest zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu.

  EFS kolor

Godziny otwarcia

Pn., Śr. 07:30-19:00;

Wt., Czw. 07:30-20:00,

Pt. 07:30-17:00

Sobota – Niedziela
zamknięte

Zadzwoń do nas

33 8456732
Potrzebujesz pomocy medycznej
w nagłych wypadkach?
Masz problemy zdrowotne?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji