Regulamin Sauny

 1. Przed wejściem na teren sauny i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń     należy zapoznać się z regulaminem oraz obowiązującym cennikiem.
 2. Z pobytu w saunie mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 3. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego     typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 4. W saunie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów     alkoholowych oraz środków odurzających.
 5. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
  – z podwyższoną temperaturą,
  – z nowotworami,
  – chore, które powinny leżeć w łóżku,
  – cierpiące na stany zapalne organów wewnętrznych (choroby serca, naczyń krwionośnych itp.)
  – z nadciśnieniem tętniczym, po udarach,
  – z chorobami spazmatycznymi,
  – cierpiące na alergię i choroby skóry,
  – z chorobami układu nerwowego, płuc, nerek, wątroby,
  – chore na tarczyce,
  – w ciąży,
  – chore na padaczkę (epilepsję),
  – kobiety w czasie menstruacji,
  – z ostrymi urazami stawów (w ciągu 48 godzin),
  – ze stwardnieniem rozsianym,
  – z hemofilią i innymi skłonnościami do krwotoków,
  – z grzybicą skóry,
  – pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu.
 6. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 7. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji     użytkowania i informacji udzielanych przez pracowników CR.
 8. Przed rozpoczęciem kąpieli w saunie należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem z użyciem     mydła a następnie wytrzeć do sucha.
 9. Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać obuwie przeznaczone tylko na saunę i duży ręcznik     kąpielowy.
 10. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
 11. Zalecane jest wchodzenie do sauny nago z owinięciem ciała ręcznikiem.
 12. W saunie siadamy w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy     znalazły się w tej samej temperaturze, co reszta ciała.
 13. W saunie siedzimy tylko na własnym ręczniku. Należy unikać kontaktu ciała z ławką.
 14. Po opuszczeniu gorącego pomieszczenia należy usiąść w pozycji pionowej, tak aby krążenie     mogło się znowu dostosować.
 15. Przebywając w saunie i w czasie odpoczynku można wodę mineralną. Ze względów     bezpieczeństwa nie należy wnosić do sauny napojów w opakowaniach szklanych.
 16. Do sauny należy wchodzić ok. 2 h po posiłku.
 17. Przed opuszczeniem kompleksu sauny istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod     prysznicem oraz umycia z zastosowaniem mydła.
 18. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 19. Osoby początkujące stosują tylko jeden etap kąpieli, to znaczy nagrzewanie i ochłodzenie,     natomiast osoby przyzwyczajone stosują dwa etapy.
 20. Zaleca się, aby korzystać z sauny raz na tydzień, zwykle w tym samym dniu tygodnia. Regularne     korzystanie z sauny pozwala na skuteczną ochronę organizmu przed przeziębieniami i grypa.
 21. W przypadku złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg i wezwać pomoc.
 22. Regulacja temperatury w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów     temperatury pieca).
 23. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z sauny konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem     z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia wpływu sauny na stan zdrowia osób     korzystających.
 24. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie     powyższe punkty regulaminu.
 25. CR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad     niniejszego regulaminu.
 26. Na terenie sauny zabrania się:
  – biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  – wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
  – wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  – wnoszenia oraz spożywania na terenie sauny napojów alkoholowych,
  – niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
  – nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.