O nas

Zrealizowaliśmy marzenie naszego życia – stworzyliśmy nowoczesne Centrum Rehabilitacji&Spa, przede wszystkim z myślą o tym, aby przywrócić do pełnej lub maksymalnie możliwej sprawności każdego, kto tylko będzie w takiej potrzebie. Skupiamy się na osiągnięciu holistycznej równowagi dla całego organizmu. Staramy się zaradzić dolegliwościom i pomóc w osiągnięciu pełnej sprawności, wiedząc jakim utrudnieniem w życiu codziennym jest nie w pełni sprawne ciało.
Dlatego przygotowaliśmy bardzo wszechstronną ofertę szeroko pojętych usług rehabilitacyjnych, a kameralny i przytulny wystrój gabinetów lekarskich oraz  fizjoterapeutycznych zapewni uczucie komfortu.

Stworzenie Centrum Rehabilitacji&Spa umożliwiło podniesienie na wyższy poziom współpracy między lekarzem ortopedą a fizjoterapeutą i zaoferowanie specjalistycznej usługi ortopedyczno-rehabilitacyjnej w przyjaznym i serdecznym klimacie naszych gabinetów.

Każdy znajdzie coś dla siebie. Począwszy od fizjoterapii, konsultacji ortopedycznych, dietetyka, neurologa, ginekologa, dermatologa poprzez indywidualnego trenera sportowego, a skończywszy na doradztwie w zakresie sprzętu ortopedycznego i doboru wkładek korekcyjnych. Przygotowaliśmy dla Państwa również ofertę zabiegów na twarz i ciało, zabiegów wodnych, pielęgnacyjnych dłoni i stóp, masaży klasycznych, relaksacyjnych, wspomagających odchudzanie, a także zabiegów relaksacyjnych.

STREFA SPA

W przyjaznej i miłej atmosferze oraz intymnych warunkach od pierwszych lat swojej działalności oferujemy szeroki wachlarz zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Naszą ofertę wraz ze zmieniającymi się potrzebami klientów stale dostosowujemy i udoskonalamy.

Ciągłe doskonalenie swoich umiejętności oraz udział w kursach doszkalających powodują, że każdy klient w naszym salonie poczuje się wyjątkowo i bezpiecznie.

Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach, posiadamy także najwyższej jakości sprzęt do zabiegów kosmetycznych

Korzystając z naszych usług mają Państwo pewność, że to co dla nas tak cenne – uroda, powierzona została w ręce profesjonalistów, którzy dokładają wszelkich starań by „piękno które trwa” było wieczne.

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

 

Ponadto realizujemy projekty dofinansowane z funduszy Unijnych, aktualnie:

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Centrum Rehabilitacji w Pisarzowicach realizował projekt pod nazwą” Zaopiekuj się mną! Centrum Rehabilitacji w Pisarzowicach naprzeciw potrzebom osób niesamodzielnych, zwłaszcza w wieku 65+”, w ramach którego został utworzony Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Świadczenia w okresie realizacji projektu, tj. od 01.08.2019r. do 25.06.2021r. były finansowane ze środków europejskich. Od 28.06.2021r. zgodnie z umową o dofinansowanie Centrum Rehabilitacji w Pisarzowicach ma możliwość udzielania świadczeń w ramach DDOM z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania dochodu.

Koszt osobodnia wynosi 150,00 zł. (opłata w formie zaliczki)

 Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 15 osób

W ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, można skorzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, psychologicznej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Osoby korzystające ze świadczeń będą przywożone i odwożone zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz będą otrzymywać posiłki w trakcie dziennego pobytu.

Do DDOM przyjęte będą osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji jak również osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego i w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40-65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W DDOM przebywać może od 15 do 20 osób maksymalnie po 8 godzin dziennie.

Skierowanie do DDOM  można uzyskać od lekarza POZ oraz w przypadku pacjentów po hospitalizacji lekarz udzielający świadczeń w szpitalu.

 

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

 

„Poprawa dostępności i efektywności usług medycznych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pisarzowicach”.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępności do deistytucjonowanej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na poprawę funkcjonowania i stanu zdrowia osobą niesamodzielnych,               w szczególności do osób powyżej 65 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pisarzowicach, w ramach którego realizowane będą Indywidualne Programy Wsparcia, które zostaną poprzedzone całościową ocenę geriatryczną lub wielowymiarowa pogłębiona diagnoza stanu psychofizycznego.

Planowane efekty projektu to:

– objęcie 60 osób wsparciem w ramach funkcjonowania Domowego Domu Opieki Medycznej (m.in. rehabilitacja, terapia zajęciowa, konsultacje medyczne i dietetyczne, wsparcie                z zakresu zdrowia psychicznego).

– Wspartych 15 miejsc w programie świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu.

Wartość projektu: 1 233 399,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 048 389,86 zł

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

oraz:

„Zapewnienie kompleksowej rehabilitacji dla osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia”

Celem projektu jest: przywrócenie jak największej sprawności fizycznej oraz zdolności             do aktywności zawodowej kobiet w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn w wieku 50-64 lata                  z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia. Ponadto celem projektu jest podniesienie kwalifikacji  osób wykonujących zawód medyczny z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego                              i mięśniowego. Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie założeń „Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układy kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022.

Planowane efekty projektu to:

– objęcie 960 osób aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego kompleksową rehabilitacją

– przeszkolenie 17 osób wykonujących zawód medyczny z nowoczesnych technik rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Wartość projektu: 1 624 889,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 429 902,57 zł

 

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

 

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 

Tytuł projektu: Wdrożenie nowych usług w branży rehabilitacyjnej oraz usługi ozonoterapii jako sposób na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii.

 

Celem projektu jest:

– utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w NZOZ Rehabilitacja bezpośrednio dotkniętej skutkami kryzysu zdrowia,

publicznego, poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej usług bezkontaktowej rehabilitacji,

– zwiększenie konkurencyjności i miejsc pracy poprzez wdrożenie nowej usługi ozonoterapii.

 

W ramach projektu zakupiony zostanie wysoko specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji, który umożliwi bezkontaktowe świadczenie usług rehabilitacyjnych. Ponadto uruchomiona zostanie nowa usługa ozonoterapii będąca działaniem profilaktycznym przeciw COVID-19.

 

 

Wartość projektu: 351 100,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 298 435,00 PLN