Medycyny sportowej

lek. med. Justyna Noculak-Moskal
spec. rehabilitacji medycznej, medycyny sportowej, balneoklimatoligii i medycyny ogólnej, internista
wtorki, czwartki po wcześniejszym zarejestrowaniu się.

 

ORZECZNICTWO SPORTOWO-LEKARSKIE

Na pierwszą wizytę należy zgłosić się z ważnym (nie starszym niż rok) wynikiem badania morfologii krwi i EKG (bez opisu) oraz wypełnioną ankietą dotyczącą stanu zdrowia podpisaną przez osobę pełnoletnią.
(UWAGA, istnieje możliwość wykonania EKG oraz oznaczenia morfologii krwi na miejscu).
 
Dodatkowo w niżej wymienionych dyscyplinach sportu wymagane są:
 
•zapasy i judo- RTG odcinka szyjnego kręgosłupa
 
•sporty walki- EEG (raz na 2 lata), konsultacja neurologiczna, OB, mocz badanie ogólne, cukier
 
•nurkowanie- spirometria, EEG
 
•podnoszenie ciężarów- RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa
(UWAGA- posiadanie tych badań nie jest wymagane u dzieci, które odbywają jedynie trening techniczny i ogólnorozwojowy)

 

________________________________________________________________________________________

Do pobrania


Karta badania lekarskiego – badanie podmiotowe wstępne

Karta badania lekarskiego – badanie podmiotowe kontrolne