Biofeedback

Czym jest i skąd się wzięła terapia Biofeedback?

Początki EEG Biofeedback sięgają lat 50-tych. Wykorzystywano ją dla astronautów w ośrodku badawczym NASA w USA. Wywodzi się z medycyny behawioralnej. Metoda sprawdzona na całym świecie dotarła również do Polski.

Metoda lecznicza oparta na technice komputerowej, wykorzystująca biologiczne sprzężenie zwrotne.
Trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności (szybkości myślenia, zapamiętywania, kreatywności

Jak przebiega trening EEG Biofeedback?

Aparatura do EEG Biofeedback jest wzbogaconym o treningową przystawkę aparatem EEG. Składa się z dwóch systemów EEG, dwóch monitorów (dla terapeuty i pacjenta) oraz głowicy EEG z elektrodami. Terapeuta zakłada wg potrzeb dwie lub więcej elektrod trenowanemu na głowę, symetrycznie nad obu półkulami mózgu oraz dwie elektrody uszne. Badana czynność bioelektryczna mózgu jest wzmacniana i zapisywana analogowo. Podlega ona obróbce cyfrowej celem klasyfikacji do poszczególnych pasm częstotliwości fal mózgowych. Pasma są reprezentowane liczbowo i graficznie na monitorze terapeuty, zaś pacjent obserwuje na swoim monitorze przetworzony przez odpowiednie oprogramowanie efekt – zapis graficzny wideogry. Trenujący uczestniczy w grze wyłącznie przez własne myśli, siłą woli: np. kieruje samochodem,samolotem, piłką, rzeką itp.

Polecenia, które w innych sytuacjach łączą się z ruchem rąk są odbierane bezpośrednio na poziomie edycji mózgu. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu (drogą wzrokową i słuchową) trenujący otrzymuje ciągłą informację o swoim aktualnym stanie i wynikach. Terapeuta stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych, zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG, ocenianych przed i w czasie treningów.

Dla kogo przeznaczona jest terapia Biofeedback?

Szerokie spektrum wskazań do treningu obejmuje zarówno ludzi zdrowych chcących poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak i osób z różnymi schorzeniami OUN(Ośrodkowy Układ Nerwowy), zaburzeniami psychosomatycznymi, problemami emocjonalno-społecznymi (szczególnie u dzieci). Obecnie metoda ta stosowana jest w różnych środowiskach – sportowców, menadżerów, biznesmenów, uczniów i studentów. Jest pomocnym narzędziem psychologów, pedagogów i nauczycieli w pracy z dziećmi mającymi problemy szkolne.
Wskazania :

ADHD, ADD,
dysleksja,
nerwice (stany lękowe, depresyjne),
migreny,
zaburzenia pamięci, uwagi, koncentracji, podejmowania właściwych decyzji,
uzależnienia,
autyzm,
anoreksja, bulimia,
przewlekły ból,
uszkodzenia pourazowe głowy, lekkie upośledzenie umysłowe, MPD,
zaburzenia snu, przemęczenie,
zaburzenia w samoocenie,
silny lub przewlekły stres.

Cennik:

Cena za godzinę zajęć EEG-Biofeedback wynosi 70zł.

630 zł za 10 sesji terapeutycznych